Εuropean Βusiness Αwards “National Finalist”

H Power Health στην ελίτ των 400 ισχυρότερων ευρωπαϊκών εταιρειών.

Νέα διάκριση για την Power Health

Η επιτροπή του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού επιχειρηματικού θεσμού ΕΒΑ, European Business Awards επέλεξε την Power Health ως μία από ισχυρότερες εταιρείες με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.

H Power Health ξεχώρισε και διακρίθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων μερικών εκατοντάδων ελληνικών. Ανήκει πλέον στην ελίτ των 400 ισχυρότερων ευρωπαϊκών εταιρειών και των 10 ελληνικών ανταμείβοντας την πίστη της στις αρχές της και το όραμά της.

Νέα διάκριση για την Power Health

Η επιτροπή του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού επιχειρηματικού θεσμού ΕΒΑ, European Business Awards επέλεξε την Power Health ως μία από ισχυρότερες εταιρείες με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.

H Power Health ξεχώρισε και διακρίθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων μερικών εκατοντάδων ελληνικών. Ανήκει πλέον στην ελίτ των 400 ισχυρότερων ευρωπαϊκών εταιρειών και των 10 ελληνικών ανταμείβοντας την πίστη της στις αρχές της και το όραμά της.

Strong supporters of: