Πρότυπο Ποιότητας ISO

Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών

Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της Power Health

Με τη χαρά και την ικανοποίηση του πρωτοπόρου στο χώρο των εναλλακτικών προϊόντων η POWER HEALTH HELLAS πέτυχε την πιστοποίησή της σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001 : 2000 από την TUV Austria Hellas.

Επίσης, πληροί όλες τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ Β’/16-01-2004) όπως διαπιστώνεται από τον φορέα TÜV AUSTRIA HELLAS και αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της γκάμας των προϊόντων της.

Η παραπάνω πιστοποίηση αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, που η εταιρία μας προσφέρει στο χώρο των εναλλακτικών προϊόντων για την υγεία, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από το συνεχή έλεγχο και την τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Το πιστοποιητικό αντανακλά το σταθερό προσανατολισμό μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, την προσπάθειά μας για τη συνεχή βελτίωση και τον έλεγχο των διεργασιών που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας, τη συνέπεια και την αξιοπιστία μας απέναντι σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε όλα αυτά τα χρόνια.

Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της Power Health

Με τη χαρά και την ικανοποίηση του πρωτοπόρου στο χώρο των εναλλακτικών προϊόντων η POWER HEALTH HELLAS πέτυχε την πιστοποίησή της σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001 : 2000 από την TUV Austria Hellas.

Επίσης, πληροί όλες τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ Β’/16-01-2004) όπως διαπιστώνεται από τον φορέα TÜV AUSTRIA HELLAS και αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα της γκάμας των προϊόντων της.

Η παραπάνω πιστοποίηση αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, που η εταιρία μας προσφέρει στο χώρο των εναλλακτικών προϊόντων για την υγεία, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από το συνεχή έλεγχο και την τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Το πιστοποιητικό αντανακλά το σταθερό προσανατολισμό μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, την προσπάθειά μας για τη συνεχή βελτίωση και τον έλεγχο των διεργασιών που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας, τη συνέπεια και την αξιοπιστία μας απέναντι σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε όλα αυτά τα χρόνια.

Strong supporters of: